Terug
m

minderheidsaandeelhouder

Een minderheidsaandeelhouder bezit een minderheid van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
. Dit zorgt ervoor dat de minderheidsaandeelhouder ook minder zeggenschap heeft en daardoor buiten spel kan worden gezet. 

Zorgplicht jegens minderheidsaandeelhouder

Uit de rechtspraak volgt dat een vennootschap jegens haar minderheidsaandeelhouders een bijzondere zorgvuldigheid in acht dient te nemen. Zo zal de vennootschap moeten voorkomen dat er een verstrengeling plaatsvindt van haar belangen met die van haar directie of meerderheidsaandeelhouders, al dan niet ten koste van haar minderheidsaandeelhouders.

Procedure uittreden minderheidsaandeelhouder

Een mogelijkheid voor een minderheidsaandeelhouder om uit een benarde positie te geraken is de wettelijke uittreed-procedure. Indien een aandeelhouder door de gedragingen van de anderen zodanig in zijn belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap niet meer van hem gevergd kan worden, kan hij de rechtbank verzoeken de overige aandeelhouders verplichten zijn aandelen over te nemen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op