Terug
s

stemrecht

Personen die mogen meestemmen bij besluiten in een vergadering hebben stemrecht. Het bestuur doet (meestal) een voorstel en dit voorstel wordt dan aan de hand van een stemming aangenomen of afgewezen. 

Aandeelhouders stemrecht

Wie stemrecht hebben is afhankelijk van de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
. Bij een BV hebben de aandeelhouders stemrecht. Zij oefenen dit recht uit in de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders. Het stemrecht is verbonden aan het aandeel. Aan sommige aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
kan meer dan één stem verbonden zijn. In de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
kunnen hierover bepalingen zijn opgenomen. Als de aandelen zijn ondergebracht in een STAK en middels certificering zijn verdeeld onder certificaathouders, is het stemrecht gescheiden van het recht op dividenduitkering. Het stemrecht blijft bij het STAK terwijl de certificaathouders dividend Winstuitdeling aan aandeelhouders van een naamloze of besloten vennootschap.
» Meer over dividend
dividend
krijgen uitgekeerd.

Stemrecht bij vereniging

Bij verenigingen hebben de leden stemrecht. Bij de (jaarlijkse) ledenvergadering kunnen zij dit recht uitoefenen. Ieder lid heeft één stem. De stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
kent geen leden. Hier hebben de bestuursleden stemrecht.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op