Terug
s

stemovereenkomst

Een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarin aandeelhouders met elkaar afspraken maken over de wijze waarop zij hun stemrecht gebruiken, wordt een stemovereenkomst genoemd. Het is een contractuele regeling die alleen diegene die partij daarbij zijn bindt. 

Een stemovereenkomst die wordt aangegaan met een derde is in beginsel ook geldig. Dit heeft de Hoge Raad bepaald in het Aurora-arrest. Stemovereenkomsten waarin wordt afgesproken om mee te werken aan de totstandkoming van besluiten die in strijd zijn met de wet, statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
, de openbare orde of goede zeden worden als nietig beschouwd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op