publicatieplicht

Wettelijke verplichting van rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
om de jaarrekening openbaar te maken door te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Niet tijdig voldoen aan de publicatieplicht kan leiden tot het vermoeden van onbehoorlijk bestuur.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
3:394

Gerelateerde begrippen
403-verklaring, jaarrekening, bestuurdersaansprakelijkheid