Terug
l

lidmaatschap (vereniging)

Een vereniging brengt mensen samen in een groep welke gericht is op een bepaald doel. Een vereniging kent geen aandeelhouders maar leden. Een persoon is krachtens een lidmaatschap lid van een vereniging. Aan een lidmaatschap zijn voorwaarden verbonden welke vaak in de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
zijn beschreven. Tegenover de (al dan niet stoffelijke) voordelen van het lidmaatschap staat meestal de verplichting om contributie te betalen.

opzegging lidmaatschap

Leden hebben op verschillende wijze invloed op de verenging. Als Algemene Ledenvergadering (het orgaan samengesteld uit alle leden) gaan zij over de benoeming van het bestuur, statutenwijziging Aanpassing van statuten bij notariële akte
» Meer over statutenwijziging
statutenwijziging
en goedkeuring van de jaarbalans. Opzegging van het lidmaatschap door het lid is meestal mogelijk zij het dat hieraan voorwaarden kunnen zijn verbonden, zoals de inachtneming van een opzegtermijn.

lidmaatschap VvE

Het lidmaatschap van een VvE is echter specifiek in de wet geregeld. Iedere eigenaar van een appartement is automatisch lid van de VvE. Dit lidmaatschap is wettelijk verplicht en kan niet worden opgezegd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op