Terug
i

incorporatieleer

De incorporatieleer houdt in dat op een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
het recht van de lidstaat waar hij is opgericht en zijn statutaire zetel De plaats die een vennootschap als zetel in de statuten heeft opgenomen
» Meer over statutaire zetel
statutaire zetel
heeft van toepassing is. Deze leer wordt ook wel ‘leer van de statutaire zetel’ of ‘incorporatiestelsel’ genoemd.

In Nederland wordt deze leer gehanteerd, hetgeen betekent dat een Nederlandse rechtspersoon in Nederland moet zijn opgericht en ook hier zijn statutaire zetel moet hebben

De incorporatieleer (en of deze leer al dan niet wordt toegepast door een land) speelt met name een rol als een vennootschap zich naar een ander land wil verplaatsen. 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op