groepsmaatschappij (mv: groepsmaatschappijen)

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
2:24b

Gerelateerde begrippen
groep, dochtermaatschappij, rechtspersoon