gestort kapitaal

Het volgestorte deel van het geplaatst kapitaal Het (recht van een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal op) kapitaal dat door de vennootschap is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft.
» Meer over geplaatst kapitaal
geplaatst kapitaal
. Het gestort kapitaal moet tenminste gelijk zijn aan het minimumkapitaal.

Categorie

Regeling

Gerelateerde begrippen
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aandeel, geplaatst kapitaal, maatschappelijk kapitaal, naamloze vennootschap