geconsolideerde jaarrekening (mv: geconsolideerde jaarrekeningen)

Een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
en vennootschappen die een concern vormen zijn opgenomen.

Op de moederonderneming rust de plicht om een geconsolideerde jaarrekening op de stellen (consolidatieplicht). Is er geen sprake van een geconsolideerde jaarrekening dan spreekt men van een enkelvoudige jaarrekening.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
2:405

Synoniemen
consolidatieplicht

Gerelateerde begrippen
jaarverslag, jaarrekening, jaarvergadering