Terug
f

feitelijk beleidsbepaler

In het ondernemingsrecht kan een derde (bv. een aandeelhouder of werknemer) die zich met de gang van zaken van een onderneming bemoeit onder omstandigheden worden aangemerkt als ‘feitelijk beleidsbepaler’. Dit heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
. Een feitelijk beleidsbepaler kan namelijk net zoals formele bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor schulden van een (failliete) onderneming.

De vraag of iemand een feitelijk beleidsbepaler is, verschilt van geval tot geval. De derde moet zich in ieder geval feitelijk gedragen als bestuurder en zijn betrokkenheid bij het dagelijkse bestuur van de onderneming en de interne besluitvorming dient substantieel te zijn.

Voorheen gold in de rechtspraak nog de eis dat er pas sprake was van een ‘feitelijk beleidsbepaler’ als het formele bestuur volledig terzijde was gesteld. Uit de huidige rechtspraak blijkt dat deze eis is versoepeld: ook als de formele bestuurder nog in beeld is, kan een derde als ‘feitelijk beleidsbepaler’ worden aangemerkt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op