Terug
e

earn-out

Het gedeelte van een koopsom van een onderneming dat wordt vastgesteld aan de hand van na de verkoop gemaakte winst of omzet. Dit betreft meestal een percentage van de na de bedrijfsovername gemaakte winst. Een earn-out wordt aldus pas na de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
voldaan.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op