Terug
d

disculpatie

Als er sprake is van wanbeleid in een onderneming, kan iedere bestuurder hierop worden aangesproken. Het uitgangspunt is namelijk dat iedere bestuurder voor het geheel aansprakelijk is voor onbehoorlijk bestuur in een onderneming (collegiaal bestuur).

Disculperen bij ontbreken schuld

Een bestuurder kan zich echter disculperen. Disculpatie is een uitzondering op de algemene aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van bestuurders. Bij disculpatie doet iemand een beroep doet op het ontbreken van schuld. Voor een geslaagd beroep op disculpatie moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  1. de bestuurder kan -mede gelet op de aan andere bestuurders toebedeelde taken- geen ernstig verwijt kan worden gemaakt, en;
  2. hij is niet nalatig geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op