Terug
d

deponeringsplicht

De wettelijke plicht om ieder boekjaar Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.
» Meer over boekjaar
boekjaar
een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
. De deponeringsplicht geldt o.m. voor bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor de VOF en CV geldt geen deponeringsplicht behalve als alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn. Verenigingen en stichtingen met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzetten moeten ook hun stukken deponeren.

Van de deponeringsplicht zijn uitgezonderd dochterondernemingen waarvan de moedermaatschappij zich aansprakelijk stelt voor de schulden van het dochterbedrijf met een zogenaamde 403-verklaring en zelf een geconsolideerde jaarrekening deponeert.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op