Terug
d

deelneming

In het algemeen een aanduiding voor een zeker belang (in aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
, of in (winst)rechten of in participerende zin). Volgens het BW heeft een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
een deelneming:

  • in een rechtspersoon: indien hij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid; indien een vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed;
  • in een vennootschap: indien hij of een dochtermaatschappij Een rechtspersoon waarin meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen worden uitgeoefend.
    » Meer over dochtermaatschappij
    dochtermaatschappij
    (1) daarin als vennoot jegens schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden, of (2)
  • daarin anderszins vennoot is teneinde met die vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op