Terug
c

coöptatie

Coöptatie is een wijze van benoeming waarbij nieuwe leden van een groep worden aangewezen door andere leden. Dit komt met name voor bij het bestuur van een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
. Een bestuurslid wordt doorgaans gekozen door de medebestuurders (aanvulling door het bestuur zelf). Dit is niet in de wet vastgelegd maar is in de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
geregeld.

Benoeming middels coöptatie verschilt van andere benoemingsprocedures bij rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
waarbij een bestuurslid of een commissaris wordt benoemd door een ander orgaan (zoals de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders). Coöptatie komt ook voor bij informele verbanden zoals een woongroep.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op