collectieve aansprakelijkheid

Hoofdelijke  aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van bestuurders voor het gezamenlijk bestuur.

Een bestuurder is niet alleen aansprakelijk voor zijn eigen gedragingen binnen dat bestuur maar ook voor die van de andere leden.

Categorie

Synoniemen
collectieve verantwoordelijkheid

Gerelateerde begrippen
bestuurdersaansprakelijkheid