Terug
b

boekhoudplicht

De plicht van het bestuur van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
om een administratie te voeren van de vermogenstoestand en de werkzaamheden van de rechtspersoon. Tevens is het bestuur verplicht jaarlijks om de balans en een staat van baten en lasten van de rechtspersoon op te maken. Daarnaast geldt een bewaarplicht: het bestuur moet alle financiële boeken en bescheiden in ieder geval 7 jaar bewaren. Op het niet-naleven van deze verplichtingen staan sancties.

 

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op