Terug
b

bestuursreglement

In een bestuursreglement (ook wel aangeduid als directiereglement) wordt op bestuursniveau afspraken neergelegd tussen de bestuurders. Algemene zaken zoals de verdeling van verantwoordelijkheden en taken en de bevoegdheden binnen het bestuur komen aan de orde. Er kunnen ook beperkingen aan de bestuursbevoegdheid worden opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van transacties met een financieel belang boven een bepaald bedrag.

Daarnaast kan er worden vastgelegd hoe besluiten worden genomen en wat te doen als de stemmen staken en er geen meerderheid kan worden behaald. In het verlengde hiervan is er vaak een vorm van geschillenbeslechting vastgelegd. Bijvoorbeeld de inschakeling van een onafhankelijke derde of een procedure bij de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
ondernemingskamer
.

Een bestuursreglement is niet verplicht voor de oprichting van een vennootschap. Het is wel aan te raden om dergelijke afspraken bij oprichting al schriftelijk vast te leggen. 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op