bekrachtigingsverklaring (mv: bekrachtigingsverklaringen)

Rechtshandelingen die tijdens de oprichting van een BV zijn verricht en die na de oprichting door de BV stilzwijgend of uitdrukkelijk worden bekrachtigd, komen onder de verantwoordelijkheid van de BV te vallen. Door bekrachtiging is degene die de rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
verrichtte niet meer (persoonlijk) aansprakelijk (behoudens enkele uitzonderingen).

Categorie

Regeling

Wetsartikel
2:203

Gerelateerde begrippen
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid