Terug
a

afgeleide schade

Als een derde door een contractuele wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
of een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
schade toebrengt aan een onderneming, kunnen hierdoor de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van de onderneming in waarde dalen. Het leerstuk van afgeleide schade ziet op de indirecte schade die een aandeelhouder lijdt als gevolg van deze waardevermindering.

De discussie is of de aandeelhouder in zo een situatie een zelfstandig recht op schadevordering heeft op de betreffende derde partij. Bijvoorbeeld op de bestuurder die wanbeleid de onderneming schade heeft toegebracht.

Uit de jurisprudentie volgt dat in Nederland -anders dan in de VS of het VK- een aandeelhouder in beginsel niet zelf schadevergoeding vorderen. Dit recht is voorbehouden aan de onderneming zelf. Enkel in uitzonderlijke gevallen heeft de aandeelhouder persoonlijk een recht op schadevergoeding. Het moet dan gaan om situaties waarbij de derde een specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens de aandeelhouder heeft geschonden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op