Terug
a

absolute meerderheid (van stemmen)

Hiermee bedoelt men de helft van de stemmen + één.

In de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
of wetgeving kan worden bepaald dat in sommige gevallen een absolute meerderheid nodig is om een besluit aan te nemen. Waar deze helft betrekking op heeft kan nader worden bepaald. Meestal wordt letterlijk bedoeld de helft plus één (51% van de stemmen) maar het kan ook betrekking hebben op het aantal stemgerechtigden. In dat geval tellen ook afwezige stemmen mee. Absolute meerderheid van stemmen onderscheidt zich van een gekwalificeerde meerderheid (van stemmen) De meerderheid die benodigd is voor het aannemen van een besluit is aan voorwaarden verbonden
» Meer over gekwalificeerde meerderheid (van stemmen)
gekwalificeerde meerderheid
van stemmen.

Absolute meerderheid wordt ook wel aangeduid met termen als volstrekte meerderheid of gewone meerderheid.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op