Terug
a

aandeelhoudersbesluit

Een aandeelhoudersbesluit is een besluit dat is genomen door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van Aandeelhouders ( algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
). Een besluit is pas rechtsgeldig als deze voldoet aan de wettelijke vereisten en de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
. De statuten kunnen voorschrijven dat een gekwalificeerde meerderheid (van stemmen) De meerderheid die benodigd is voor het aannemen van een besluit is aan voorwaarden verbonden
» Meer over gekwalificeerde meerderheid (van stemmen)
gekwalificeerde meerderheid
(in plaats van een gewone meerderheid) vereist is. Ook kan er voor een bepaald besluit een quorum gelden.

Ook moet voor een rechtsgeldig aandeelhoudersbesluit de aandeelhouders op de juiste wijze zijn opgeroepen. Dit houdt in ieder geval in dat de oproeping tijdig moet zijn gedaan, per brief of -onder voorwaarden- per e-mail en dat de oproeping de agenda moet bevatten.

Een aandeelhoudersbesluit dat niet conform de wettelijke en/of statutaire vereisten is genomen, is nietig of kan door de rechter worden vernietigd.

Onderwerpen die bij aandeelhoudersbesluit worden vastgelegd zijn onder andere de vaststelling van de jaarrekening, de uitkering van winst en de benoeming van bestuurders. Ook is voor een statutenwijziging Aanpassing van statuten bij notariële akte
» Meer over statutenwijziging
statutenwijziging
een aandeelhoudersbesluit vereist.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op