steunvordering (mv: steunvorderingen)

Een crediteur kan het faillissement van een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
aanvragen als de debiteur is opgehouden te betalen en er naast de opeisbare vordering van de aanvrager nog minstens één andere opeisbare vordering is die door de debiteur onbetaald wordt gelaten. Deze andere vordering noemt men een steunvordering.

 

 

Categorie

Regeling

Wetsartikel
1

Gerelateerde begrippen
faillissement