Terug
f

faillissement

Faillissement is de procedure die kan worden geopend op verzoek van een schuldenaar of van diens schuldeisers, waarbij een algeheel beslag ligt op het vermogen van de schuldenaar.

Faillissement wordt uitgesproken als de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Daarbij wordt door de rechtbank een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
aangesteld en een rechter-commissaris benoemd. De curator is belast met het beheer en de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
over het vermogen van de schuldenaar (de boedel). Het doel is de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers. Faillissement is in wezen dus een procedure die strekt tot collectief verhaal, waarbij elk van de schuldeisers naar gelang zijn rang en positie uit de opbrengst krijgt wat hem toekomt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op