Terug
b

boedelcrediteur

 

Een boedelcrediteur is een schuldeiser met een boedelvordering. Boedelvorderingen zijn vorderingen van schuldeisers die zijn ontstaan na de faillietverklaring door toedoen van de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
én vorderingen die door de wet als boedelvordering worden gekwalificeerd.

Het gaat hier om verbintenissen die de curator aangaat voor het beheer en de vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
van de boedel, waartoe onder meer het salaris van de curator, maar ook loonschulden en huurschulden vanaf het moment van faillietverklaring worden gerekend. De verhuurder en de curator zijn ten aanzien van deze boedelschulden dan ook boedelcrediteuren.

Een boedelcrediteur kan in principe zonder de afwikkeling van het faillissement af te wachten aanspraak maken op betaling van zijn vordering. Pas na betaling van de boedelschulden kan (als er nog geld over is) worden toegekomen aan betaling van de faillissementsschulden.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op