Terug
h

hoofdsom

De hoofdsom ziet op de vordering van een schuldeiser, uitgezonderd bijkomende kosten zoals rente en/of buitengerechtelijke incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
. De hoogte van de hoofdsom is onder meer van belang voor het bepalen van het griffiegeld in een procedure. Ook is de hoofdsom bepalend voor de competentie Bij het uitbrengen van een dagvaarding of het indienen van een verzoekschrift moet worden vastgesteld welke rechter bevoegd is om een zaak te behandelen.
» Meer over competentie
competentie
van de kantonrechter. Alleen vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000 worden door de Kantonrechter behandeld. en aanzien van hogere vorderingen is de Rechtbank bevoegd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op