Terug
b

betalingsonmacht

Als iemand financieel niet in staat is om een vordering te voldoen, spreekt men ook wel van betalingsonmacht. In dat geval wordt de vordering niet betwist maar kan de schuldenaar niet betalen.

Bij betalingsonwil is er sprake van een tegenovergestelde situatie: de middelen om te betalen zijn er wel maar de schuldenaar wil niet betalen.

Als een onderneming niet in staat is om belastingen en premies te betalen vanwege financiële problemen, dient er zo snel mogelijk melding aan de Belastingdienst te worden gemaakt van deze betalingsonmacht. Gebeurt dit niet, dan kan de bestuurder hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
aansprakelijk worden gehouden voor betaling.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op