Terug
t

terme de grâce

De rechter kan een huurder in een ontbindingsprocedure een laatste termijn geven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen voordat de huurovereenkomst wordt ontbonden. Zo’n laatste kans noemen we een terme de grâce. Als de huurder niet binnen de termijn voldoet, wordt de ontbinding alsnog uitgesproken. Bij woonruimte is deze mogelijkheid in de wet vastgelegd. Bij bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
volgt deze laatste kans om een huurachterstand alsnog te voldoen uit de rechtspraak. In beide gevallen is het een discretionaire bevoegdheid van rechter en kan de huurder geen aanspraak op een terme de grâce maken.

Ook kan het begrip terme de grâce betrekking hebben op de wettelijk vastgelegde mogelijkheid voor een rechter om een huurder van bedrijfsruimte een laatste kans te geven om een aanbod tot een nieuwe huurovereenkomst te accepteren. Het weigeren van een redelijk aanbod vormt een beëindigingsgrond voor de verhuurder maar de rechter kan in de beëindigingsprocedure de huurder aldus nog een laatste kans geven om toch in te stemmen met het aanbod.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op