Terug
o

ontruimingsaanzegging

De formele aanzegging van een verhuurder aan een huurder van een kantoor of overige bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
om het gehuurde te ontruimen.

Na opzegging van de huurovereenkomst van een kantoor of een andere bedrijfsruimte (niet zijnde bestemd voor middenstand) eindigt de huurovereenkomst op een bepaald moment (afhankelijk van de opzegtermijn). Dit betekent in beginsel nog niet dat een huurder dan ook het gehuurde hoeft te ontruimen. De verhuurder moet namelijk tevens schriftelijk de ontruiming aanzeggen tegen een tijdstip dat niet mag vallen vóór het einde van de huurovereenkomst (maar wel daarna). Vaak wordt in de opzegbrief tevens de ontruiming aangezegd. De huurder krijgt vervolgens ontruimingsbescherming.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op