Terug
h

huurprijsindexering

De jaarlijkse verhoging van de huurprijs met een vast percentage.

Een indexclausule is een contractuele bepaling waarin deze jaarlijkse verhoging geregeld is. Bij woonruimte geldt een jaarlijkse door de Minister van VROm vastgestelde maximale huurprijsverhoging. Bij bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
sluit het huurverhogingspercentage meestal aan bij het CBS-prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op