Terug
b

bedrijfsruimte 230a

De overige gebouwde onroerende zaken in de zin van art 7:230a BW, niet zijnde woonruimte of bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
.

In het huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsruimte en overige gebouwde onroerende zaken. Onder bedrijfsruimte vallen volgens artikel 7:290 BW alle onroerende zaken bestemd voor horeca, kleinhandelsbedrijf, ambachtsbedrijf waarin zich een voor het publiek toegankelijk lokaal bevindt bestemd voor de rechtstreekse levering van roerende zaken of dienstverlening. kort gezegd valt alle middenstand en horeca onder de wettelijke term “bedrijfsruimte”. Voor bedrijfsruimte geldt een aparte regeling welke meer bescherming biedt aan de huurder en zaken als huurprijswijziging en huurbeëindiging regelt.

Alle overige onroerende zaken (niet zijnde woonruimte) valt onder de (beperktere) ontruimingsbescherming van artikel 230a van boek 7 BW. Hieronder vallen o.a. kantoorruimten, opslagloodsen, bioscopen, zwembaden en fabrieken.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op