zaak (mv: zaken)

Zaken zijn voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Elke zaak is een goed, maar niet elk goed is een zaak, omdat tot goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
ook vermogensrechten behoren.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
3:2

Gerelateerde begrippen
roerende zaak, onroerende zaak, eigendom