Terug
r

recht aan order

Een recht aan order is een schuldpapier, waarin een schuldenaar erkent aan een met naam genoemde schuldeiser een schuld heeft, tegen levering van het schuldpapier. Bij een recht aan toonder – ook een schuldpapier kan worden opgemaakt – wordt de naam van de schuldeiser niet genoemd; de houder heeft (in principe) het recht. Voor overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van een recht aan order is dan ook endossement vereist: aantekening op de achterzijde van het recht aan order van de overdracht van de vordering aan een derde, die met naam moet worden genoemd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op