pandhouder (mv: pandhouders)

Bij een pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
geeft de schuldenaar (pandgever) een goed in pand aan de schuldeiser (pandhouder of pandnemer) in verband met een schuld die de pandgever heeft bij de pandhouder.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
3:227; 3:236

Synoniemen
pandnemer

Gerelateerde begrippen
pandgever, pandrecht