pandgever (mv: pandgevers)

Bij een pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
geeft de schuldenaar (pandgever) een goed in pand aan de schuldeiser (pandhouder/pandnemer) in verband met een schuld die de pandgever heeft bij de pandhouder.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
3:227; 3:326

Gerelateerde begrippen
pandhouder, pandrecht