Terug
n

nader te noemen meester

Het is mogelijk een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
te sluiten in naam van een nader te noemen volmachtgever; de “meester”. De naam van de betreffende volmachtgever zal wel binnen een door de wet of overeenkomst, gebruik, en bij gebreke hiervan, een redelijke termijn moeten worden genoemd. Wordt de naam van de betreffende ‘meester’ niet binnen deze termijn genoemd, dan wordt de persoon die de overeenkomst sloot geacht de overeenkomst namens zichzelf te hebben gesloten.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op