Terug
l

lossing

Tot op het tijdstip van de toewijzing ter veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
veiling
of van de goedkeuring door de voorzieningenrechter van de onderhandse verkoop kan de verkoop worden voorkomen door voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, alsmede van de reeds gemaakte kosten van executie. Lossing heeft het doel om een te voorkomen dat een schuldeiser een nadelige verkoop doorzet, alleen omdat hij niet niet betaling van alles wat hij bovenop hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt kan verkrijgen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op