Terug
k

kraken

Kraken ziet op het zonder recht of titel in gebruik nemen van een leegstaande onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
.

Kraken vormt altijd een inbreuk op het civiele eigendomsrecht en de eigenaar kan altijd via de civiele echter ontruimingsvonnis verkrijgen. In kort geding wordt nog weleens de spoedeisendheid van een ontruimingsvordering getoetst. Als niet is gebleken dat de eigenaar na ontruiming plannen heeft met de (soms al jaren leegstaande) ruimte, dan kan de Voorzieningenrechter in kort geding oordelen dat er geen spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
is bij de vordering. In een bodemzaak zal een ontruimingsvordering evenwel altijd worden toegewezen.

Sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand (de Antikraakwet) is kraken algeheel strafbaar geworden. Voorheen was kraken slechts strafbaar als het gekraakte pand korter dan een jaar leegstond. In principe kan het OM dus ook langs strafrechtelijke weg tot ontruiming overgaan al spelen dan ook andere belangen een rol. Het zal een afweging van de officier van justitie zijn of en wanneer hij tot (gedwongen) ontruiming overgaat.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op