Terug
s

schenking onder schuldigerkenning

Als ouders bijvoorbeeld hun kinderen een schenking De overeenkomst om waarbij de schenker uit zijn eigen vermogen de begiftigde verrijkt zonder dat de begiftigde hiervoor een tegenprestatie verschuldigd is.
» Meer over schenking
schenking
“op papier” doen en dus niet daadwerkelijk een geldbedrag geven, dan spreekt men over een “schenking onder schuldigerkenning Een overdracht waarbij niet direct in contanten wordt afgerekend en er een schuld resteert.
» Meer over schuldigerkenning
schulderkenning
”. De ouders zijn het geschonken bedrag nog schuldig aan hun kinderen. Hierdoor ontstaat er dus een lening van de kinderen aan de ouders.

Schenking op papier

Schenking onder schuldigerkenning wordt vaak toegepast als de ouders geen middelen vrij hebben om daadwerkelijk geld te schenken. Bijvoorbeeld als al het vermogen in hun huis zit. Door over de jaren heen hun erfgenamen op papier te schenken, hoeven de kinderen bij overlijden van de ouders geen erfbelasting meer te voldoen over het reeds geschonken bedrag. Dit kan erg voordelig zijn, zeker als het bedrag steeds (onder) de maximale vrijstelling voor schenking ligt. In dat geval is ook geen schenkingsbelasting verschuldigd.

Fiscale eisen schenking onder schuldigerkenning

Wel heeft een schenking onder schuldigerkenning fiscale gevolgen. Zo moeten de ouders rente betalen en valt de vordering van de kinderen op de ouders in box 3 bij de kinderen. Wordt aan deze eisen niet voldaan, dan kan er alsnog erfbelasting worden geheven over het geschonken bedrag.

 

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op