Terug
s

schuldigerkenning

Bij een schuldigerkenning is de schuldenaar nog een bedrag aan een ander verschuldigd. Er heeft een overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
op papier plaatsgevonden maar er is niet daadwerkelijk in contanten afgerekend.

Schenking onder schuldigerkenning

Deze constructie komt veel voor bij schenkingen. Als ouders bijvoorbeeld hun kinderen een schenking De overeenkomst om waarbij de schenker uit zijn eigen vermogen de begiftigde verrijkt zonder dat de begiftigde hiervoor een tegenprestatie verschuldigd is.
» Meer over schenking
schenking
“op papier” doen en dus niet daadwerkelijk een geldbedrag geven, dan spreekt men over een “schenking onder schulderkenning”. De ouders zijn het geschonken bedrag nog schuldig aan hun kinderen. Hierdoor ontstaat er dus een lening van de kinderen aan de ouders.

Schenking op papier

Schenking onder schuldigerkenning wordt vaak toegepast als de ouders geen middelen vrij hebben om daadwerkelijk geld te schenken. Door over de jaren heen op papier te schenken, hoeven de kinderen bij overlijden van de ouders geen erfbelasting meer te voldoen over het reeds geschonken bedrag.

Wel heeft een schenking onder schuldigerkenning fiscale gevolgen. Zo moeten de ouders rente betalen en valt de vordering van de kinderen op de ouders in box 3 bij de kinderen. Wordt aan deze eisen niet voldaan, dan kan er alsnog erfbelasting worden geheven over het geschonken bedrag.

 

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op