Terug
e

executeur-testamentair

Een door de erflater bij uiterste wilsbeschikking benoemde persoon die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap.

Onder de taken van de executeur vallen het beheren van de goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
in de nalatenschap en het voldoen van de schulden van de nalatenschap. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen gedurende zijn beheerstaak. Voorts moet de executeur een boedelbeschrijving maken en is verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van de goederen aan de erfgenamen.

Sinds 2003 spreekt de wet niet meer van de nog steeds bekende term executeur-testamentair maar van executeur.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op