Terug
o

oplevering

De oplevering is één van de hoofdverplichtingen van de aannemer. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd na aanvaarding daarvan door de opdrachtgever. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever en de aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Om tot oplevering te komen moet de aanvaarding door de opdrachtgever in de opgeleverde staat komen vast te staan, waarbij moet worden voorkomen dat de opdrachtgever oplevering tegen kan houden door niet in actie te komen. Om die reden is in de wet een bepaling opgenomen die er op neerkomt dat na de mededeling van de aannemer dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, de opdrachtgever op straffe van rechtsverlies in actie moet komen.

Als de opdrachtgever niet binnen redelijke termijn na die mededeling tot keuring van het werk overgaat en het werk (al dan niet onder voorbehoud) aanvaardt dan wel (onder aanwijzing van de gebreken) weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Wat een redelijke termijn is hangt onder meer af van de omvang en controleerbaarheid van het werk.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op