Terug
b

bouwrecht

Rechtsgebied dat betrekking heeft op de totstandkoming van bouwwerken van stoffelijke aard en alle processen die daarmee samenhangen.

Hieronder vallen specifieke bouwregelingen zoals de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
» Meer over uAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden)
UAV
, onderdelen van het Burgerlijk Wetboek alsook publiekrechtelijke aspecten zoals Bouwbesluit en bouwvergunningen. Privaatrechtelijke leerstukken van het bouwrecht zijn onder meer de waarschuwingsplicht van aannemers, de gebrekenregeling en de wijze van geschillenbeslechting (bouwarbitrage).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op