Terug
a

aanbesteding

Een aanbesteding ziet op de procedure waarbij een opdrachtgever een opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
uitschrijft waarop opdrachtnemers zich kunnen inschrijven. De opdrachtnemers dienen dan een offerte in en de opdracht wordt dan in principe gegund aan de partij met de laagste offerte.

Openbare aanbestedingen

Openbare aanbestedingen zijn aanbestedingsprocedures waarvoor iedere opdrachtnemer zich kan inschrijven. Deze procedures worden openbaar gemaakt door middel van bv. een advertentie in de krant of vakblad. Bij een onderhandse niet-openbare aanbesteding wordt een aantal van te voren geselecteerde opdrachtgevers uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Aanbestedingsrecht en Aanbestedingswet

Voor werken van de overheid geldt het Aanbestedingsrecht dat wordt geregeld in de nieuwe Aanbestedingswet die per 1 april 2013 van kracht is geworden. Werken van openbare orde moeten in de regel worden aanbesteed. Per aanbesteding worden van te voren selectiecriteria bekend gemaakt. De opdrachtnemers moeten hieraan voldoen willen zij kunnen meedoen in de inschrijving. Aan de hand van gunningscriteria wordt vervolgens het werk aan een bepaalde opdrachtnemer gegund. Behalve de prijs kunnen de kwaliteit van het te leveren werk en de leveringstermijnen relevant zijn. Voor Europese aanbesteding geldt een soortgelijke aanbestedingsprocedure waarvoor in principe opdrachtnemers uit alle EU-lidstaten zich kunnen inschrijven.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op