Terug
C

Centrale Raad van Beroep

Een van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
over geschillen m.n. op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op