Terug
w

wijzigingsbeding

Een beding waarin de werkgever zich het recht voorbehoudt de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
eenzijdig te wijzigen.

De wet schrijft voor dat een werkgever slechts een beroep kan doen op een wijzigingsbeding indien hij bij de wijziging zo een zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer op grond van de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
hiervoor moet wijken. Een wijzigingsbeding is alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Als er geen wijzigingsbeding is opgenomen kan de werkgever  trachten met een beroep op gewijzigde omstandigheden de arbeidsovereenkomst te wijzigen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op