Terug
w

werkweigering

Van werkweigering is sprake als een werknemer hardnekkig weigert aan een redelijke opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van zijn werkgever te voldoen. Een werknemer behoort zich te houden aan de instructies die een werkgever hem geeft. Of er sprake is van een redelijke opdracht hangt af van de omstandigheden. Er zal dan een belangenafweging plaatsvinden.

Werkweigering kan worden aangemerkt als verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, hetgeen een dringende grond (e-grond) voor ontslag oplevert. Als een werknemer op grond van werkweigering wordt ontslagen is hij in beginsel verwijtbaar werkeloos.

Dit is echter anders bij werkweigering op grond van gewetensbezwaren. Hoewel dit overigens ook een reden op kan leveren voor ontslag, is de werknemer niet verwijtbaar werkeloos als hij kan aantonen dat hij gewetensbezwaren had bij de uitvoering van de opdracht.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op