Terug
t

terugkeergarantie

De garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
van een werkgever dat een werknemer die uit dienst treedt binnen een bepaalde termijn kan terugkeren in zijn oude functie.

De terugkeergarantie voor ambtenaren die de zitting nemen in de Tweede Kamer of het Europees parlement is wettelijk vastgelegd. Voor kamerleden die uit de private sector komen is er geen wettelijk recht op terug als hun kamerlidmaatschap (om welke reden dan ook) wordt beëindigd.

Wel kunnen werkgever en werknemer contractueel terugkeerregelingen overeenkomen, bijvoorbeeld ook bij (tijdelijke) overplaatsing naar een andere werkplek.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op