Terug
o

opzegtermijn

De opzegtermijn in het arbeidsrecht ziet op de termijn die een werknemer of werkgever in acht moet nemen bij opzegging van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
.

Voor de werknemer is de wettelijke opzegtermijn een maand. Deze termijn kan schriftelijk worden verlengd doch kan nimmer meer dan 6 maanden bedragen. Bij verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer geldt bovendien dat de termijn voor de werkgever altijd tenminste twee maal de termijn van de werknemer moet zijn.

Voor de werkgever geldt dat deze termijn minimaal één maand (bij arbeidscontracten korter dan 5 jaar) is. Naarmate het dienstverband langer heeft geduurd gelden langere termijnen. Bij cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
mogen de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever worden ingekort of verlengd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op