Terug
o

oproepcontract

Een oproepcontract is een flexibele arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
waarbij een werknemer werkt op oproepbasis en niet op basis van een vast aantal uren. De werkgever roept de oproepkracht enkel op wanneer hij deze nodig heeft en hoeft in principe slechts de daadwerkelijk gewerkte uren te betalen (met een minimum van 3 uren). Een werknemer die op basis van een oproepcontract werkt geniet niet zonder meer dezelfde rechten als iemand met een vast dienstverband.

Overigens bestaat er geen wettelijke definitie van een oproepcontract. Een oproepcontract wordt ookwel nulurencontract, afroepcontract of MUP- contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
(arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht) genoemd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op